Iman Sebagai Tanah yang Subur

Iman Sebagai Tanah yang Subur.

AlQuran mengibaratkan iman sebagai tanah yang subur. demikian pula, kesyirikan dan lainnya sebagai tanah yang tandus, kering dan sebagainya, jika di tanam satu jenis tanaman maka, tanaman itu tidak bisa tumbuh, begitulah keadaan seseorang tanpa iman.
Profesor hamka mengatakan Di atas tanah yang subur inilah lahirnya tamadun lahirmya sebuah tamadun yang kuat,teguh, dan mencapai kebahagiaan dengan syarat tamadun tersebut dibina atas keimanan, ketaqwaan dan amal salih. 
Hal ini jelas ternyata dalam ayat- ayat cinta ALLAH AZZAWAJALLA kepada kita iaitu :-

والبلد الطيب يخرج نباته باءذن ربه

والذى خبث لا يخرج الانكد

كذلك نصرف الاءيت لقوم يشكرون... ٥٨
maksudnya:-

’’ Dan negeri yang baik (tanahnya), tanamannya tumbuh (subur) dengan izin ALLAH dan negeri yang tidak baik (tanahnya), tidak tumbuh (tanaman nya) melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat tanda kemurahan dan kekuasaan Kami dengan berbagai-bagai cara bagi orang yang mahu bersyukur.

Adapun naik dan turun, jatuh dan bangun sesuatu tamadun berdasarkan beberapa faktor
1) iman
2) taqwa
3) amal salih

atau

KUFUR.

Sesuatu tamadun itu akan berkembang maju seiring dengan peningkatan iman, sebaliknya tamadun akan mundur dan akan menuju ke lembah kehancuran apabila lunturnya iman dan ia digantikan dgn kekufuran.

No comments:

Post a Comment